giovedì 4 aprile 2013

Roccamalata: il gradito ritorno di Ciullo D'Alcamo
Ma chi ti nni pari cumpari Turi?
Unu scrivi o sinnacu e t’arrispunni u dutturi.

Giuvanni me tu si sempri lu solitu defiscenti
Ma vo metteri l’effettu  accussi altisonanti
Chi nfaccia o populu fa na firma accussi ‘mpurtanti?

Minchia  cumpari Turi chi sugnu stunatu
Unn’avia pinsatu ca lu sinnacu unne sturiatu
Mentri lu figghiu dutturi niscì ri l’università
E di tutti li cosi ti ‘nni parra cu gran capacità.

Caru Giuvanni ri mia fatti priari
Ca chisti li cosi li sannu giustrari
Appena lu nemicu contru ri iddi si lagna
Allura lu patri abboccia  e lu figghiu ‘ncugna.

Lu ranni metti la so granni esperienza
E lu nicu la sua ‘nfinita sapienza
Giuvanni me a ognunu lu so, tu sulu picuraru ti po chiamari
Mentri lu nicu ca è sturiatu allura dutturi si po firmari.

Amicu Turiddu chiddu chi mi sta riscennu
Mi fa megghiu funzionari lu me scarsu sennu
Però du na cosa sugnu curiusu e ti la vogghiu addumannari:
Ma unu quannu è dutturi unni l’avi cocche cosa ri fari?

Picchi stu dutturi nicu chi tu tantu sta avantannu
Nenti ci viu fari ri quannu agghiorna finu a quannu va scurannu
Neca pi casu ravanti semu a unu ri ddi cristiani
Ca mancu su capasci ri vuscarisi un pezzu ri pani?

Cumpari Giuvanni la verità a vuliti sapiri?
Allora  ti la ricu cu picca  parrari.

‘Nta stu paisi ci nne di tutti culura
Compresi puru li fasulli duttura.
Ca mancianu minchiati e cacanu cultura.

Genti ca ‘nta vita sempri hannu fallutu
E darreri na maschera s’ammuccianu comu un babbutu.

Ciullo D’Alcamo


Nessun commento:

Posta un commento